top of page

REISEGARANTIFONDET

Alle norske selskaper som arrangerer turer i hht. lov om pakkereiser er pliktig til å være medlem av RGF. RGF krever at arrangør stiller økonomisk sikkerhet/reisegaranti i hht. reglene i pakkereiseloven. Pakkereiser bestilt hos oss er sikret hos RGF.

Reisegarantiordningen gjør at du som kunde er sikret pengene tilbake dersom pakkereisen kanselleres som følge av en konkurs, akkord eller insolvens hos arrangøren.

For mer informasjon om Reisegarantifondet, klikk her

bottom of page