top of page

Messer / Utstillinger

Fagmesser knyttet til konferanser gir deg mulighet til å presentere ditt konferansetema bredere og mer utfyllende.

Med en messe åpner du også opp for bransjeaktører og leverandører, slik at de får presentert sine produkter og tjenester for en målgruppe som er meget relevant. Imidlertid krever en messe en annen type fokus, som arealplanlegging, gjennomstrømningsplanlegging og planlegging av tekniske fasiliteter for utstillere.

Vi gjennomfører mange arrangementer med utstilling, hvor vi har all kontakt med utstillerne. Vi tar ansvar for at alt blir lagt best mulig tilrette innenfor de rammene som hotellet/utstillingarealet gir. Vi utarbeider tegninger av standplassering, samt tar imot og koordinerer bestilling av messevegger og øvrig messeutstyr, samt montering av dette.

IMG_3289
SAM_1006
bottom of page