top of page

Prosjektledelse

Vår prosjektledelse innebærer at du som arrangør får en erfaren prosjektleder å spille på lag med og som vil ha ansvaret for gjennomføringen av ditt arrangement, fra planlegging og forberedelser, via gjennomføring og avslutning, til oppfølging, rapportering og oppgjør.

Prosjektledelse / konferansemanagement
Når du engasjerer oss, får du en erfaren prosjektleder som har ansvaret for gjennomføringen av ditt arrangement, fra planlegging og forberedelser, via gjennomføring og avslutning, til oppfølging, rapportering og oppgjør. Prosjektlederen er din garantist for en suksessfull gjennomføring, og vil med sin kompetanse fungere som rådgiver, pådriver og gjennomfører av prosjektet. I tillegg har prosjektlederen en prosjektgruppe bestående av administrative medarbeidere og økonomiansvarlig i ryggen. På den måten er prosjektet ditt ivaretatt både kompetansemessig, administrativt og økonomisk.

Gjennom deres nøyaktighet og deres kreative nyttige råd, skal de ha en stor del av æren for at arrangementene får en knirkefri avvikling – bedre kan det ikke gjøres!

Jo Eirik Frøise

Norsk Industri

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE SAMTALE! 
Telefon: 63 80 65 10 
E-post: post@fjellogfjord-konferanser.no

Supert! Melding mottatt.

bottom of page