BÆREKRAFT

Miljøfyrtårn
 

Vi er stolte av at vi nå kan kalle oss en Miljøfyrtårn-bedrift.

Som bedrift har vi iverksatt konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, for å bidra til økt kunnskap og bevisstgjøring innenfor tema bærekraft – både internt, blant våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

For å lese mer om Miljøfyrtårn, klikk her.

Logo - høyoppløselig.png

Klikk på dokumentet for å se vårt sertifikat

Vår miljøpolicy

Fjell og Fjord Konferanser AS har som overordnet mål å drive sin daglige virksomhet på en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig måte.

 

Dette gjøres gjennom:
 

 • Å tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten.

 • Å identifisere og redusere mulige kilder til forurensing.

 • Å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmateriell.

 • Reduserer forbruk av papir.
   

Miljømål

 

Vi har som mål å jobbe ut fra en aktiv holdning for å beskytte miljøet. Både arbeidsmiljø og opplæring, avfallshåndtering og estetikk. Fjell og Fjord Konferanser AS ønsker å bli oppfattet som en miljøbevisst virksomhet.
 

 • Vi kildesorterer papir og papp, lysrør, e-avfall, batterier, tonere og restavfall.

 • Vi skal etterspørre varer og tjenester som innebærer lavest mulig miljøbelastning.

 • Vi skal gjøre tiltak for å redusere forbruket av papir.

 • Vi skal holde energiforbruket på et fornuftig nivå og gjennomføre energibesparende tiltak når unødvendig forbruk avdekkes.

 • Vi skal stimulere til at det tas miljøhensyn ved reiser i forbindelse med jobb.

 • Vi skal stimulerer til at det tas miljøhensyn ved gjennomføring av våre arrangementer. Herunder teknisk leveranse, konferansearena etc.

 • Redusere avfallsmengde ute på arrangementer.

 • Vi skal sikre godt inneklima og arbeidsmiljø til alle våre medarbeidere.

 

"Vi ønsker at vårt arbeid med Miljøfyrtårn skal inspirere ansatte, samarbeidspartnere, kunder og leverandører

til å ha en bevisst holdning til energiforbruk og avfallshåndtering"